לשיחת ייעוץ חייגו:

צוואות נוטריוניות

מה זה אישור צוואה נוטריוני

אישור צוואה נוטריוני הוא מסמך המאשר את האותנטיות של צוואה, כאשר האישור ניתן על ידי נוטריון ציבורי. תהליך אימות זה כולל את החותם – האדם שכותב את הצוואה – החותם על המסמך בנוכחות הנוטריון לאחר הצגת תעודת זהות תקפה. תפקידו של הנוטריון הוא לאמת את זהותו של החותם ואת הרצון החופשי של החתימה, תוך הבטחת החותם פועל מרצונו החופשי ובעל דעה צלולה. לאחר עידוד החתימה, הנוטריון חותם או מוטבע את הצוואה, מה שהופך אותה למסמך נוטריוני. שלב זה חיוני מכיוון שהוא מסייע לקבוע את תוקפה של הצוואה בהליכים משפטיים, במיוחד במהלך תהליך ההסמכה, שם בית המשפט יכול לקבל אותה ללא צורך בעדות עדים נוספת, ובכך לפשט ולייעל את התהליך.

אישור צוואה נוטריונית

אישור צוואה נוטריונית הוא שלב קריטי בהבטחת כיבוד רצונותיו של אדם שנפטר לגבי חלוקת עזבונו. צוואה נוטריונית נחתמה בנוכחות נוטריון, המאמת את זהות החותמים ואת יכולתם להיכנס להסכם. אימות נוטריוני זה מוסיף שכבת אותנטיות ומטרתו למנוע הונאה או השפעה בלתי הוגנת. בשיפוטים רבים, צוואה נוטריונית עשויה לייעל את תהליך צו קיום צוואה, מכיוון שהאימות הנוטריוני יכול לשמש כראיה לכך שהצוואה בוצעה כראוי. לאחר הצגתה בפני בית משפט לענייני צוואות, תקפות הצוואה בדרך כלל קלה יותר להוכחה אם היא אושרה על ידי נוטריון, מה שיכול לזרז את ההליכים ולספק דרך חלקה יותר למנהל העיזבון לבצע את ניהול העיזבון בהתאם לכוונותיו המתועדות של הנפטר.

אישור צוואה בבית משפט

צו קיום צוואה הוא הליך משפטי שבו בית המשפט מפקח על חלוקת נכסיו של אדם שנפטר, תוך הבטחה שצוואתו האחרונה, אם קיימת, היא אותנטית ותקפה. כאשר אדם נפטר, עיזבונו עובר בדרך כלל צו קיום צוואה, הכולל אימות הצוואה, מינוי מנהל עיזבון או מנהל, וטיפול בכל תביעה נגד העיזבון. במהלך צו קיום הצוואה, בית המשפט עורך רשימה של נכסי הנפטר, מסדיר חובות ומסים בלתי מסולקים, ובסופו של דבר מחלק את הנכסים הנותרים ליורשים או לנהנים החוקיים כפי שנקבע בצוואה. אם הנפטר לא הותיר צוואה, בית המשפט פועל על פי חוקי הירושה של המדינה כדי לקבוע כיצד לחלק את הנכסים. תהליך צו קיום הצוואה עשוי להשתנות באורכו ובמורכבותו בהתאם לגודל ולמורכבות העיזבון, לבהירות הצוואה ולשאלה אם קיימים סכסוכים בין יורשים פוטנציאליים או נושים.

צוואה נוטריונית

לדעת שהצוואה בטוחה
עריכת צוואה אינה פעולה סטנדרטית. הצוואה צריכה להיכתב בניסוח ברור. עליה להיות חד משמעית וברורה, של מנת שתמומש ותקוים לפי רצונו של המנוח וההוראות שהעביר מבעוד מועד. יש לנסח ולערוך את הצוואה כראוי, תוך הקפדה ותשומת לב מלאה על כל הפרטים המהותיים וכן לפי חוקי הירושה. דרך מקצועית לבצע זאת היא הכנה של צוואה נוטריונית רשמית.
החוק מאפשר לערוך צוואה בנוכחות שני עדים שלא כלולים בה או נהנים ממנה. צוואות שכאלו נבחנות באופן יסודי בעניין אמינות המסמך, תוכנו וזהות החתום עליהם. החתמת אדם על צוואה רגילה (יחד עם שני עדים) מאפשרת מקום לשאלות משפטיות שעלולות לצוץ במקרה בו פורץ ויכוח בדבר הצוואה ותוכנה. בניגוד לזאת, צוואה נוטריונית אינה מאפשרת מצב זה, וזוכה תמיד לעליונות על פני הצוואה הרגילה. נדירים הם המקרים שבהם אמינות הצוואה הנוטריונית מוטלת בספק, התוקף המשפטי של החותם, נסיבות החתמת האדם וזהותו.

צוואות נוטריוניות

חשוב להדגיש כי עריכת צוואה נוטריונית לא מצריכה נוכחות של שני עדים, וניתן לבצע זאת גם בעת הגעת המצווה לנוטריון. במקרים בהם המצווה נמצא במצב סופני, על ערש דווי, או בבית חולים, או שתנאי בריאותו קשים ואינם מאפשרים לו להגיע לנוטריון, ועם זאת קיים חשש גדול שישנו צד עוין המתכנן להשתלט על המטלטלין הכלולים בצוואה, החוק מאשר עריכת צוואה נוטריונית יחד עם צירוף תעודת רופא, שם מוצהר כי הרופא מעיד על מצב הבריאותי הירוד, והחותם מבין ויודע על מה הוא חותם. תעודת הרופא מהווה ראייה תקפה וחשובה מאוד בעניין הכשרות המשפטית של המצווה בעת חתימתו על הצוואה. חשוב לציין שתמיד ישנה אפשרות לבצע עריכה בצוואה מאוחרת שמבטלת או משנה את הצוואה הקודמת.

ישנם מקרים בהם המצווה לא שולט בשפה העברית, והוא מבקש לכתוב צוואה שתהיה בעלת תוקף במדינת ישראל.

במקרים אלו קיימות חלופות, לפי סדר עדיפוות מהמומלץ ביותר:

אם כן, חשיבות ניסוח הצוואה בצורה תקינה חיונית הן לעורך הצוואה והן ליורשיו, זאת על מנת למנוע בעיות העלולות לצוץ לאחר מותו של המצווה.

צוואות נוטריוניות הנוטריונים

צוואה בפני רשות היא צוואה אשר נערכת וכן נחתמת בנוכחות נציגי רשויות אשר אינם בעלי כל אינטרסים, והנם נציגים של מערכת החוק והמשפט בישראל. בניגוד לסוגי צוואות אחרות (כגון: צוואה בע"פ, צוואה שנכתבה בכתב יד או צוואה הניתנה בנוכחות עדים), צוואה זו תקפה, ולא ניתנת לאי אילו פרשנויות אחרות, ולכן גם כל סיכוי לערעור על צוואה זו או פסילת הצוואה הנו סיכוי נמוך בהחלט. צוואה זו יכולה להיערך ע"י נוטריון, ומכאן שמה הוא צוואה נוטריונית, או לחילופין להיערך בנוכחות שופט, רשם בית משפט וכן חברים בבית דין דתי.

יתרונות הצוואה הנוטריונית

את הצוואה הנוטריונית ניתן לערוך במשרדנו, כשהחתימה נעשית בפועל בפני הנוטריון. כדי להעניק לכם את השירות הנוח ביותר, קיימת אפשרות שהנוטריון יגיע אל בית הלקוח או לכל מקום אחר בו הוא נמצא.

צרו עמנו קשר וקבלו ייעוץ ללא התחייבות

שירותים נוספים