לשיחת ייעוץ חייגו:

העדה של מסמך סחיר

העדה של מסמך סחיר

לאשר שהשטר חולל ולא נפרע
העדה על מסמך סחיר הינה כתב התראה בשל חילול שטר ואי תשלומו. אישור העדה נוטריוני הוא ראייה לכך שהשטר חולל.
עריכת העדה של מסמך סחיר היא בסמכות כאשר שטר נמשך במדינה זרה ומגיעה בקשה להשתמש בו בישראל. יש לפנות לנוטריון על מנת שיודיע אודות חילול השטר לאדם שבפניו יש להעיד את השטר.

העדה של מסמך סחיר הנה חזרה על הצגה לפירעון שעשה אוחז השטר. לאחר ששטר זה הוצג לפרעון, אך לא כובד, הנוטריון חוזר על פעולת הצגה של השטר, וזאת כדי לתת תעודה נוטריונית שמעידה שהשטר חולל, לא התקבל ולא נפרע גם לאחר פעולה זו של הנוטריון. במקרה זה הנוטריון שולח הודעה בלבד, ולא מציג את השטר לפרעון ממשי.

העדה על מסמך סחיר

כאשר השטר נמשך במדינה אחרת בחו"ל, ומתקבלת בקשה לעשות בו שימוש במדינת ישראל, יש לפנות לנוטריון בהתאם לפקודת השטרות. בהתאם להוראות הפקודה, יודיע הנוטריון לאדם אשר בפניו יש להעיד את השטר אודות חילול השטר.

עריכת העדה על מסמך סחיר מתבצעת במשרדנו, כשהחתימה נעשית בפועל בפני הנוטריון.
כדי להעניק לכם את השירות הנוח ביותר, קיימת אפשרות שהנוטריון יגיע אל בית הלקוח או לכל מקום אחר בו הוא נמצא.

צרו עמנו קשר וקבלו ייעוץ ללא התחייבות

שירותים נוספים