לשיחת ייעוץ חייגו:

אישור עריכת מלאי

אישור עריכת מלאי

אישור עריכת מלאי

אישור נכונות עריכת מלאי
הביטחון של חברות הביטוח
אישור נכונות עריכת מלאי מאשר כי רשימת המלאי לאחר אירוע ביטוחי אכן נכונה ומלאה. אישור זה נדרש בדר"כ מטעם חברות ביטוח אשר מבקשות לדעת מהי הסחורה שנפגעה ומהי הסחורה שנותרה לאחר אירוע ביטוחי, כמו שריפה/גניבה. לפי חוקי מדינת ישראל, נוטריון הנו מוסמך לאשר נכונות עריכת מלאי.

צרו עמנו קשר וקבלו ייעוץ ללא התחייבות

שירותים נוספים